torstai 7. kesäkuuta 2012

Nakkilan virtuaalisen ympäristöpolun ensimmäiset aineistot ovat valmistuneet.


Nakkilassa on tehty viime vuosina lukuisia luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviä inventointeja osana yleiskaavatyötä. Myös kunnan 150-vuotisjuhlanäyttelyn kokoaminen toi päivänvaloon runsaasti maisemanmuutoksesta kertovaa aineistoa. 

Tutkimustietoa hyödynnetään nyt ympäristöpolun sisällön tuottamisessa. Ympäristöpolku on jaettu luonnonympäristöön ja kulttuuriympäristöön.
Luonnonympäristöön liittyvillä rasteilla tutustutaan mm. Tattaranjoen suulla ja Ruskilankoskella liito-oravaan ja lintuihin.
Kulttuuriympäristöön liittyvillä rasteilla tutustutaan eri aikakausien Nakkilaan esihistorialliselta ajalta historiallisen ajan ja jälleenrakennuskauden kautta nykyaikaan edeten.

Keskiajan Nakkila on läsnä Ruskilassa

Ruskilan kosken saksankivet osoittavat keskiaikaista rajaa, joka ilmeisesti määritteli piispan ja talonpoikien kalastusoikeudet Kokemäenjoessa. Ruskilan halki kulkee myös keskiajalta periytyvä Huovintie, joka on osa Turun linnaa ja Korsholman linnaa yhdistänyttä postitietä.
Ympäristöpolun keskiaikarastia testattiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2012 Ruskilan koulun 6. luokan kanssa. Oppilaat kävivät koskella katsomassa saksankiviä. Vesi tosin oli sateisen kevään jälkeen niin korkealla, että rannat olivat pehmeitä ja kosken kivet paljolti veden alla. Rannalla oppilaat kirjoittivat pienen tarinan siitä, mitä kosken partaalla olisi voinut keskiajalla tapahtua. Tarinat laitettiin muovirasiaan ja vietiin rannan läheisyydestä valittuun kätköpaikkaan. Ensi keväänä 6. luokan oppilaat voivat etsiä geokätkön ja lukea tarinat sekä jatkaa niitä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti