torstai 14. kesäkuuta 2012

SuomiAreenan Itämeri-kylässä pelataan vesistö-Aliasta


Itämeri-kylä saapuu SuomiAreenan kansalaistorille Poriin. SuomiAreenan Itämeri-kylässä ovat mukana mm. Turun ammattikorkeakoulu/ BalticSeaNow.Info-hanke, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanke, Metsähallitus, Turun yliopiston Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskus, Pidä saaristo siistinä ry ja Centrum Balticum.


Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmä ja Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto tuottavat Itämeri-kylään uudenlaisen tapahtumasarjan. Tavoitteena on nostaa kunnallisvaalien alla esille vesistöasioita ympäristökasvatuksen keinoin.

SuomiAreenan aikana järjestetään kuusi lyhyttä keskustelua, joiden punaisena lankana on ympäristöaiheisen keskustelun eteenpäin vieminen tutusta Alias-pelistä tuunatun vesistö-Aliaksen avulla.

Vesistö-Alias on tuunattu Lounais-Suomen ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän ja Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkoston yhteistyönä. Pelin tekemisestä vastaa pieni pelialan yritys A&T Sinkkonen yhdessä Nelostuotteen kanssa.
Pelisessioiden järjestämisestä vastaavat Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman Osana omaa ympäristöä -hanke sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hanke.

Pelisessioiden juontajiksi on pyydetty kolme ympäristöalan ammattilaista: sanomalehti Länsi-Suomen ympäristötoimittaja Jami Jokinen, Porin ympäristövirastosta johtaja Matti Lankiniemi ja ilmasto-insinööri Jari Lampinen.

Miten pelaaminen tapahtuu?


Peleihin osallistuu kaikkiaan noin 40 henkilöä. Pelaajien joukossa on satakuntalaisia kansanedustajia, kunnallisvaaliehdokkaita, kulttuurialan toimijoita, vesiensuojelun ja kulttuuriympäristön asiantuntijoita, aluehallinnon virkamiehiä ELY-keskuksesta, Satakuntaliitosta ja Varsinais-Suomen liitosta, Porin yliopistokeskuksen johtaja, Turun yliopiston professori sekä tutkijoita.

Osallistujat keräävät pelin aikana kahdessa joukkueessa Itämeri-tekoja selittämällä vesistöasioihin liittyviä sanoja. Pelisessiot ovat teemoitettu pelissä mukana olevien henkilöiden taustat huomioiden.

Pelitapahtumien ajankohdat ja järjestämispaikat ovat teemoittain seuraavat:

ke 18.7.2012 klo 11.00–11.15 Promelava: ENERGIA
ke 18.7.2012 klo 15.00–15.15 Promelava: VESIEN TILA JA VESIEN SUOJELU

to 19.7.2012 klo 11.00–11.15 Promelava: MAISEMA- JA KULTTUURIPERINTÖ
to 19.7.2012 klo 13.30–13.45 Torilava: KALAT JA KALASTUS

pe 20.7.2012 klo 13.30–13.45 Torilava: VESILIIKENNE
pe 20.7.2012 klo 15.00–15.15 Promelava: SUOJELUALUEET JA VIRKISTYSKÄYTTÖ
Yleisö voi helposti seurata pelisessioita tapahtumalavan ympärillä.

Vesistö-Aliakseen ja Itämeri-viestijöihin voi tutustua Itämeri-kylässä kansalaistorin aukioloaikoina keskiviikosta perjantaihin klo 10.00–17.00.
Tervetuloa!

Lisätietoja vesistö-Aliaksesta ja pelisessioista:
Osana omaa ympäristöä -hanke
Laura Puolamäki (lomalla 19.6.–8.7.)
llpuol at utu.fi, puh.  040 5740 749
VELHO-hanke
Kati Saarni
kati.saarni at ely-keskus.fi, puh. 0295 022 936


Lisätietoja Itämeri-kylästä:
Annika Kunnasvirta (lomalla 2.-15.7.)
Annika.Kunnasvirta at turkuamk.fi

Martti Komulainen (lomalla 4.-29.6.)


torstai 7. kesäkuuta 2012

Nakkilan virtuaalisen ympäristöpolun ensimmäiset aineistot ovat valmistuneet.


Nakkilassa on tehty viime vuosina lukuisia luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviä inventointeja osana yleiskaavatyötä. Myös kunnan 150-vuotisjuhlanäyttelyn kokoaminen toi päivänvaloon runsaasti maisemanmuutoksesta kertovaa aineistoa. 

Tutkimustietoa hyödynnetään nyt ympäristöpolun sisällön tuottamisessa. Ympäristöpolku on jaettu luonnonympäristöön ja kulttuuriympäristöön.
Luonnonympäristöön liittyvillä rasteilla tutustutaan mm. Tattaranjoen suulla ja Ruskilankoskella liito-oravaan ja lintuihin.
Kulttuuriympäristöön liittyvillä rasteilla tutustutaan eri aikakausien Nakkilaan esihistorialliselta ajalta historiallisen ajan ja jälleenrakennuskauden kautta nykyaikaan edeten.

Keskiajan Nakkila on läsnä Ruskilassa

Ruskilan kosken saksankivet osoittavat keskiaikaista rajaa, joka ilmeisesti määritteli piispan ja talonpoikien kalastusoikeudet Kokemäenjoessa. Ruskilan halki kulkee myös keskiajalta periytyvä Huovintie, joka on osa Turun linnaa ja Korsholman linnaa yhdistänyttä postitietä.
Ympäristöpolun keskiaikarastia testattiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2012 Ruskilan koulun 6. luokan kanssa. Oppilaat kävivät koskella katsomassa saksankiviä. Vesi tosin oli sateisen kevään jälkeen niin korkealla, että rannat olivat pehmeitä ja kosken kivet paljolti veden alla. Rannalla oppilaat kirjoittivat pienen tarinan siitä, mitä kosken partaalla olisi voinut keskiajalla tapahtua. Tarinat laitettiin muovirasiaan ja vietiin rannan läheisyydestä valittuun kätköpaikkaan. Ensi keväänä 6. luokan oppilaat voivat etsiä geokätkön ja lukea tarinat sekä jatkaa niitä.

sunnuntai 3. kesäkuuta 2012

Ympäristöpurjehduksella Luvian saaristossa


Osana omaa ympäristöä –hanke tuottaa teemapurjehduksen Luvian Laitakarissa kotisatamaansa pitävälle kaljaasi Ihanalle.

 Ensimmäinen testipurjehdus järjestettiin 18.5.2012.  Testiryhmänä olivat Itä-Porin koulun 9. luokkalaiset. 


Teemapurjehduksella tutustutaan Selkämereen ja Luvian saaristoon virtuaalisen ympäristöpolun avulla. Ympäristöpolun rastit rakennetaan mobiiliteknologiaa hyödyntävän PULU-ohjelman pohjalle. 

PULU-ohjelmassa ympäristöpolun kohteet voidaan avata ns. miniläppärissä tai tabletissa ja esimerkiksi havainnoida purjehdittavaa reittiä historiallisen kartan tai jonkin teemakartan ja  gps-paikannuksen avulla. Gps-paikannukseen voi yhdistää myös kuvia, videota, ääntä, tekstiä, tehtävärasteja ja kysymyksiä. Kun Ihana saapuu rastille määritettyyn koordinaattipisteeseen, avautuu tietokoneen ruudulle rastille syötetty informaatio mahdollisine tutkimus- tai havainnointitehtävineen. Rastit voidaan avata myös muualla kuin niiden omissa koordinaattipisteissä. Tämä on tarpeen esimerkiksi kovalla tuulella, jolloin ympäristöpolun tehtävät suoritetaan tyynessä paikassa, turvallisesti. Osa ympäristöpurjehduksen oppimisprosessiahan on olosuhteiden huomioiminen merellä liikuttaessa. 

 Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Henna Ryömä opastaa purjehtijoita vesinäytteen ottamisessa Säpin edustalla

Ympäristöpolkuun liittyy myös sähköinen työkirja, jossa purjehduksen aikana esille tulevista asioista kerrotaan laajemmin. Purjehduksella kirjoitetaan myös lokia, joka julkaistaan Ihanan kotisivuilla.

Ympäristöpurjehduksen taustalla  vietnamilainen maailmanperintö

Kipinä ympäristöpurjehduksen tuottamiseksi syttyi jo vuonna 2007, kun vietnamilaisen Ha Long Baynmaailmanperintökohteen työntekijöitä vieraili Satakunnassa tutustumassa suomalaiseen ympäristökasvatustyöhön ja kertomassa omasta kohteestaan. Luonnonperintökohteena UNESCO: n listalle vuonna 1994 päässyt Ha Long Bay sijaitsee Tonkininlahdella. Yli 1600 saaren muodostama kokonaisuus pitää sisällään sekä luonnonarvoja että kalastukseen ja mereen liittyvää kulttuuriperintöä, aivan kuten Selkämeren kansallispuistokin. Ha Long Bayn alueella ympäristökasvatusta tehdään suurelta osin koululaispurjehdusten avulla.

Ympäristöpurjehdus tuottaa tutkimustiedosta oppimateriaalia

Kaljaasi Ihana tarjoaa koululaisryhmille erinomaisen mahdollisuuden tutustua satakunnan merelliseen kulttuuriperintöön ja Selkämeren luontoon. Ympäristöpurjehduksen rastien sisältö saadaan Selkämereen liittyvistä inventoinneista ja tutkimuksesta lukuisten yhteistyökumppaneiden kautta. Tutkimustieto muunnetaan opetuskäyttöön sopivaan muotoon ja esitetään PULU-ohjelman avulla sopivissa kohteissa. 
 PULU toimii myös kannen alla