keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Karvian Skanssi herätti uusia ajatuksia

Karviassa järjestetty Skanssin linnakkeen menneisyys ja uudet mahdollisuudet -tilaisuus keräsi runsaasti paikallishistoriasta ja kulttuuriympäristöstä kiinnostuneita osallistujia.

Päivä alkoi Karvian yläkoululle järjestetyllä oppitunnilla Karvian kiinteistä muinaisjäännöksistä ja Skanssin historiasta vanhojen karttojen valossa.

Eeva Raike kertoi yläkoulun oppilaille Karvian kivikautisesta maisemasta

Alkuillasta siirryttiin maastoon, linnakkeen oletetulle sijaintipaikalle Kantin kylään. Kohteesta tunnetaan entuudestaan varmuudella yksi koordinaattipiste, jossa muinaisjäännösrekisterin mukaan on sijainnut linnakkeen ulkopuolinen redutti. Arkeologi Kari Uotila on tutkinut Itämeren alueen ja erityisesti Suomen linnoja ja linnoituksia. Hänen johdollaan paikalle saapuneet lähes 80 henkilöä tutustuivat maastossa näkyviin, mahdollisesti linnakkeeseen liittyviin  jäänteisiin sekä kohteesta tunnettuun muistitietoon, jota saatiin kuulla osallistujien joukosta.
Maastoretki herätti runsaasti uusia tutkimuskysymyksiä, muun muassa reduttina tunnetun muinaisjäännöksen todellisesta luonteesta, kohteen laajuudesta ja linnakkeen sijainnista maisemassa ja sen maaperään jättämästä arkeologisesta aineistosta.
Runsaslukuisella osanottajajoukolla oli vaikeuksia mahtua Skanssista tällä hetkellä tunnetun, redutiksi nimetyn kohteen ympärille

Maastossa on edellä mainitun kohteen lisäksi muitakin ampuma-asemaan ja vallitukseen viittaavia merkkejä Suomi-joen rantatörmällä.

Varsinainen linnake lienee sijainnut puolustusrakennelmien takana avautuvilla pelloilla. Tämän hetkisillä tiedoilla sijaintia ei voi tarkasti määritellä, mutta ajoittain runsaasti sotilaita majoittanut tukikohta on varmasti jättänyt maahan paljon arkeologista aineistoa kuten aterioiden tähteeksi jääneitä luita ja metalliesineitä. Niitä voisi paikantaa erilaisilla prospektointimenetelmillä, kuten maatutkauksella. Arkeologiset kerrokset ovat todennäköisesti ainakin 40 senttimetrin syvyydessä, kyntökerroksen alla.


Tilaisuus jatkui yleisöseminaarilla Karvia-talolla.
Kari Uotila aloitti esitykset kertomalla Suomessa 1600-luvulla sijainneista linnakkeista ja reduteista, sekä mahdollisuuksista arkeologisiin tutkimuksiin Kantissa aikaisemman ja juuri päättyneen maastoretken tuottaman tiedon valossa.

Arkeologi Leena Koivisto Satakunnan Museosta jatkoi teeman parissa kertomalla munaisjäännösten lainsuojasta ja toisaalta niiden hoitoon tarjotuista rahoitusmahdollisuuksista ja neuvonnasta.

Lopuksi kulttuuritoimen johtaja Sirpa Wahlqvist esitteli Euran kunnassa tehtyä, laajaa ja pitkään jatkunutta esihistorian elävöittämistyötä.

Maastoretki ja seminaari herättivät runsaasti mielenkiintoa ja innostusta Skanssin vaiheiden tarkempaan selvittämiseen sekä tutkijoissa että karvialaisissa. Kenties tulevina vuosina pääsemme kurkistamaan syvemmälle Kantin kylässä toimineen linnakkeen elämään 1600-luvulla.

Seminaariesitykset kootaan PaikkaOppi-palveluun Skanssista kertovan aineiston kohdalle.

maanantai 9. syyskuuta 2013

Karviassa tutustutaan Skanssin linnakkeeseen

Karvian Kantin kylässä sijaitsi karvian Skantsina tunnettu linnake ja myöhemmin saman niminen kestikievari.
Linnakkeen vaiheista tiedetään kovin vähän, eikä siitä ole kiinteänä muinaisjäännöksenäkään säilynyt muuta kuin tykkiredutin perustus. Vanhoissa kartoissa Skantsi sen sijaan esiintyy Kyrönkankaan maantien varrella 1800-luvun loppupuolelle saakka paikannimenä.

18.9. järjestetään Karviassa Skanssin linnakkeen mennesiyys ja uudet mahdollisuudet -niminen seminaari sekä sitä edeltävä maastoretki. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Tutustu Skanssiin PaikkaOppi -palvelussa

Ohjelma:


Maastoretki Skanssin linnakkeelle:
Retkellä tutustutaan linnakkeen paikkaan ja sieltä löytyviin muinaisjäännöksiin sekä aluetta kuvaaviin vanhoihin karttoihin
Lähtö OMILLA AUTOILLA klo 16.00 Karviatalon pihalta, osoite Tyyni Tuulion katu  12

Yleisöseminaari
Kahvitus yleisölle Karviatalon aulassa klo 17.30 alkaen

Klo 18.00 Dosentti (Helsingin  ja Turun yliopistot) Kari Uotila:
 Skanssin linnoitus ja sen tutkimuksen mahdollisuudet
 
klo 19.00 arkeologi Leena Koivisto, Satakunnan Museo:
Skanssin muinaisjäännöksen hoito ja suojelu sekä mahdollisuudet matkailussa
klo 19.20 Kulttuuritoimen johtaja Sirpa Wahlqvist, Euran kunta: Historian elävöittäminen matkailu- ja opetuskäyttöön, esimerkkinä Esihistorian Eura
klo 19.40 keskustelua
klo 20.00 tilaisuus päättyy
Tilaisuuden järjestävät Karvian kunta ja Osana omaa ympäristöä –hanke

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Kokemäenjokilaakso eläväksi kuvaksi elokuvakasvatusprojekti käynnistää ympäristötiedon teemaviikon Satakunnassa

Kokemäenjokilaakso eläväksi kuvaksi

Ympäristöpainotteinen elokuvakasvatus- projekti 1.8.2013-31.5.2014

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus sai Keski-Suomen ELYn ympäristökasvatusvaroista rahoituksen valtakunnallisesti merkittävälle lasten ja nuorten ympäristöpainotteisen dokumenttiprojektin toteuttamiseen. Hanketta on ideoitu jo pari vuotta Satakunnan ympäristökasvatusverkoston palavereissa ja nyt hankkeesta tulee vihdoin totta.
 
Projektissa Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ja MEKA TV ohjaa kouluissa toteutettavia elokuvatyöpajoja. Satakunnan ympäristötietoisuus- ja -kasvatusverkoston jäsenet sekä muut alueen ympäristötoimijat tuovat mukaan ympäristöasioiden asiantuntijuuden. 

Dokumenttielokuvahanke tarjoaa ympäristötoimijoille mahdollisuuden esitellä omaa alaansa lapsille ja nuorille ja tutustua samalla myös näiden ympäristökäsityksiin. Koululaiset saavat taas eväitä muodostaa näkemyksensä omasta ympäristöstään.

Projektiin otetaan 6-10 koulua Kokemäenjoen varrelta, alueen kuntien kouluista vähintään yksi per kunta. Näistä muodostuu elokuvapajaketju, jonka konkreettisena lopputuloksena on lasten ja nuorten lähtökohdista tehty Kokemäenjoki-teemainen dokumenttiepisodielokuva sekä joukko pienempiä episodeja, jotka kertovat satakuntalaisten koululaisten kokemuksesta ja arvoista omassa elinympäristössään. Dokumentit valottavat myös koululaisten kokemaa ympäristön laatua.
 
Satakunnan ympäristötiedon teemaviikolla, 2.-8.9., toteutetaan kolme ensimmäistä elokuvapajaa Nakkilassa. 
 
Lue lisää projektiblogista